Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwo: Rempin, Rękawczyn, Głuchowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul.Szlachecka 18, Rempin, 09-213 Gozdowo PowszechnyNieNie 609 199
32,68%199189 94,97%
Podsumowanie609199
32,68%19918994,97%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kraska Ewa 32 Rempin 120
63.49% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY REMPIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Placek Krzysztof Bogdan 36 Antoniewo 69
36.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej