Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwo Jeziorzany
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany, 32-060 Liszki PowszechnyNieNie 731 228
31,19%228225 98,68%
Podsumowanie731228
31,19%22822598,68%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIÓŁ LISZEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gdula Piotr Wiktor 41 Jeziorzany 63
28.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE JEZIORZANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janas Danuta 48 Jeziorzany 162
72.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej