Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kłodzka i Rady Miejskiej w Kłodzku przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 października 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Kłodzka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Bogusława Krzysztofa SZPYTMY Burmistrza Miasta Kłodzka przed upływem kadencji? 10 562 6 338
Rada Miejska w Kłodzku Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodzku przed upływem kadencji? 10 569 6 342
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Kłodzka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Bogusława Krzysztofa SZPYTMY Burmistrza Miasta Kłodzka przed upływem kadencji? 22 957 4 783 4 782 20,83% 4 743 99,18% 4 553 95,99%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miasta, Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 495 236 236 15,79% 234 99,15% 216 92,31%
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Nadrzeczna 5 1, Kłodzko, 57-300 Klodzko Powszechny Nie Nie 1 408 232 232 16,48% 232 100,00% 220 94,83%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Tak 1 162 262 262 22,55% 261 99,62% 249 95,40%
4 Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 6, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 864 310 310 16,63% 309 99,68% 302 97,73%
5 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Stanisława Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 213 232 232 19,13% 230 99,14% 223 96,96%
6 "Wodociągi Kłodzkie" Spólka z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 812 166 166 20,44% 164 98,80% 159 96,95%
7 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Spółka z o.o, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 213 281 281 23,17% 276 98,22% 267 96,74%
8 Zespół Szkół Specjalnych, ul.Stanisława Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 144 313 313 27,36% 311 99,36% 305 98,07%
9 Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Zamiejska 24, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 945 184 184 19,47% 183 99,46% 174 95,08%
10 Urząd Skarbowy, ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 541 459 459 29,79% 454 98,91% 438 96,48%
11 Dom Działkowca ROD "Perła", ul. Łąkowa 7, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 781 204 204 26,12% 201 98,53% 188 93,53%
12 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 239 301 301 24,29% 299 99,34% 287 95,99%
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 382 239 239 17,29% 236 98,74% 228 96,61%
14 Szkoła Podstawowa nr 3 (mały budynek), ul. Jana Pawła II 2, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 675 329 329 19,64% 326 99,09% 317 97,24%
15 Szkoła Podstawowa nr 3 (duży budynek), ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 698 361 360 21,20% 359 99,72% 343 95,54%
16 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 497 336 336 22,44% 335 99,70% 321 95,82%
17 Gimnazjum Publiczne, ul. Romualda Traugutta 1a, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 888 338 338 17,90% 333 98,52% 316 94,89%
Podsumowanie 22 957 4 783 4 782 20,83% 4 743 99,18% 4 553 95,99%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Kłodzku Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodzku przed upływem kadencji? 22 957 4 783 4 781 20,83% 4 745 99,25% 4 575 96,42%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miasta, Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 495 236 236 15,79% 233 98,73% 219 93,99%
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Nadrzeczna 5 1, Kłodzko, 57-300 Klodzko Powszechny Nie Nie 1 408 232 232 16,48% 232 100,00% 215 92,67%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Tak 1 162 262 262 22,55% 261 99,62% 247 94,64%
4 Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 6, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 864 310 310 16,63% 307 99,03% 300 97,72%
5 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Stanisława Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 213 232 232 19,13% 230 99,14% 224 97,39%
6 "Wodociągi Kłodzkie" Spólka z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 812 166 166 20,44% 165 99,40% 163 98,79%
7 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Spółka z o.o, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 213 281 281 23,17% 277 98,58% 266 96,03%
8 Zespół Szkół Specjalnych, ul.Stanisława Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 144 313 313 27,36% 309 98,72% 301 97,41%
9 Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Zamiejska 24, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 945 184 183 19,37% 179 97,81% 179 100,00%
10 Urząd Skarbowy, ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 541 459 459 29,79% 454 98,91% 443 97,58%
11 Dom Działkowca ROD "Perła", ul. Łąkowa 7, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 781 204 204 26,12% 203 99,51% 193 95,07%
12 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 239 301 301 24,29% 300 99,67% 290 96,67%
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko Powszechny Tak Nie 1 382 239 239 17,29% 237 99,16% 232 97,89%
14 Szkoła Podstawowa nr 3 (mały budynek), ul. Jana Pawła II 2, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 675 329 329 19,64% 327 99,39% 321 98,17%
15 Szkoła Podstawowa nr 3 (duży budynek), ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 698 361 360 21,20% 359 99,72% 346 96,38%
16 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 497 336 336 22,44% 336 100,00% 319 94,94%
17 Gimnazjum Publiczne, ul. Romualda Traugutta 1a, 57-300 Kłodzko Powszechny Nie Nie 1 888 338 338 17,90% 336 99,41% 317 94,35%
Podsumowanie 22 957 4 783 4 781 20,83% 4 745 99,25% 4 575 96,42%