Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwa: Kocierzowy, Wąglin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt, Kocierzowy 4, 97-545 Gomunice PowszechnyNieNie 389 200
51,41%200198 99,00%
Podsumowanie389200
51,41%20019899,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ DYJA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dyja Dariusz 37 Kocierzowy 115
58.08% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA MIELCZARKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mielczarek Michał Sławomir 35 Kocierzowy 47
23.74% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA PEŁKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pełka Eugeniusz 53 Kocierzowy 36
18.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej