Okręg wyborczy nr 11
Granice: Wylezin, Janopol, Kurzelaty.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Świetlica OSP, Wylezin 41A, 08-550 Kłoczew PowszechnyNieNie 442 154
34,84%154153 99,35%
Podsumowanie442154
34,84%15415399,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE SPRAWY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Głodek Edward 59 Kurzelaty 69
45.10% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stępnicka Bożena Maria 48 Janopol 84
54.90% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej