Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 14-10-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Bąk Marek Hubert 25 Średnie Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEJKOWICE-NASZE WSPÓLNE DOBRO" 686 56.28% Tak
2 Kieś Franciszek 56 Wyższe Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 533 43.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 14-10-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul.Główna 42, 44-290 Jejkowice Powszechny Tak Nie 1232 522522 42,37%
509 97,51%
2Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul.Główna 42, 44-290 Jejkowice Powszechny Tak Nie 1880 716716 38,09%
710 99,16%
Ogółem 3112 1238 1238 39,78%
1219 98,47%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 30-09-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Bąk Marek Hubert 25 Średnie Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEJKOWICE-NASZE WSPÓLNE DOBRO" 495 39.13% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kieś Franciszek 56 Wyższe Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 335 26.48% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Rusiński Leszek Stanisław 52 Wyższe Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JEJKOWICACH 236 18.66% Nie
4 Wojaczek Grzegorz Jan 53 Średnie Jejkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Niezależni Jejkowice 199 15.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 30-09-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul.Główna 42, 44-290 Jejkowice Powszechny Tak Nie 1232 549549 44,56%
547 99,64%
2Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul.Główna 42, 44-290 Jejkowice Powszechny Tak Nie 1883 720720 38,24%
718 99,72%
Ogółem 3115 1269 1269 40,74%
1265 99,68%