Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 14-10-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Kościelak Józef Ryszard 62 zawodowe Oleśnica Mała, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JAWNOŚĆ GOSPODARNOŚĆ" 1035 48.03% Nie
2 Krochmalny Jerzy Marek 47 wyższe Wiązów, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO KROCHMALNEGO 1120 51.97% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 14-10-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Sala Obrad Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie, ul. Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 2144 863863 40,25%
844 97,80%
2Świetlica wiejska w Starym Wiązowie, Stary Wiązów, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 1088 395395 36,31%
387 97,97%
3Świetlica wiejska w Częstocicach, Częstocice, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 831 288288 34,66%
281 97,57%
4Świetlica wiejska w Jutrzynie, Jutrzyna, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 1102 387387 35,12%
384 99,22%
5Świetlica wiejska w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 12b, 57-120 Wiązów Powszechny Tak Nie 834 265265 31,77%
259 97,74%
Ogółem 5999 2198 2198 36,64%
2155 98,04%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 30-09-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Filar Daniel 25 wyższe Wiązów, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDU 251 10.72% Nie
2 Korpowski Marian Tadeusz 65 średnie Oława, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIĄZÓW LEPSZE JUTRO 427 18.23% Nie
3 Kościelak Józef Ryszard 62 zawodowe Oleśnica Mała, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JAWNOŚĆ GOSPODARNOŚĆ" 478 20.41% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Krochmalny Jerzy Marek 47 wyższe Wiązów, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO KROCHMALNEGO 976 41.67% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Lachowicz Ewelina Aleksandra 31 wyższe Jutrzyna, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WIĄZOWSKIEJ 210 8.97% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 30-09-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Sala Obrad Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie, ul. Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 2139 979979 45,77%
956 97,65%
2Świetlica wiejska w Starym Wiązowie, Stary Wiązów, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 1088 427427 39,25%
417 97,66%
3Świetlica wiejska w Częstocicach, Częstocice, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 831 312312 37,55%
305 97,76%
4Świetlica wiejska w Jutrzynie, Jutrzyna, 57-120 Wiązów Powszechny Nie Nie 1102 422422 38,29%
413 97,87%
5Świetlica wiejska w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 12b, 57-120 Wiązów Powszechny Tak Nie 832 256256 30,77%
251 98,05%
Ogółem 5992 2396 2396 39,99%
2342 97,75%