Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo: Parsęcko.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Parsęcko, 78-400 Parsęcko PowszechnyNieNie 781 292
37,39%292284 97,26%
Podsumowanie781292
37,39%29228497,26%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PARSĘCKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sikora Jerzy 54 Parsęcko 160
56.34% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SZCZECINECKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Miernikowska Halina Maria 55 Parsęcko , popierana przez Porozumienie Samorządowe 124
43.66% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej