Okręg wyborczy nr 6
Granice: Baranówka, Baranówka-lesniczówka, Ronin, Nowiny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Młynarska 5a, 14-530 Frombork PowszechnyNieNie 138 19
13,77%1919 100,00%
Podsumowanie13819
13,77%1919100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Anna Kozłowska - Silicka - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozłowska Anna 38 Nowiny 12
63.16% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DZIEWANOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dziewanowski Marek 51 Frombork 7
36.84% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej