Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Milówka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 23 września 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Milówka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Roberta Piętki Wójta Gminy Milówka przed upływem kadencji? 3 764 2 259
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Milówka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Roberta Piętki Wójta Gminy Milówka przed upływem kadencji? 8 025 391 391 4,87% 386 98,72% 338 87,56%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 382, 34-383 Kamesznica Powszechny Nie Nie 2 223 93 93 4,18% 90 96,77% 84 93,33%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Górska 297, Nieledwia, 34-360 Milówka Powszechny Nie Nie 804 23 23 2,86% 23 100,00% 18 78,26%
3 Zespół Szkół, ul. Dworcowa 5, 34-360 Milówka Powszechny Nie Nie 1 962 84 84 4,28% 84 100,00% 70 83,33%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3, 34-360 Milówka Powszechny Tak Nie 1 603 112 112 6,99% 112 100,00% 98 87,50%
5 Szkoła Podstawowa, Szare 51, 34-383 Kamesznica Powszechny Nie Nie 616 17 17 2,76% 17 100,00% 15 88,24%
6 Szkoła Podstawowa, Laliki 388, 34-373 Zwardoń Powszechny Nie Nie 817 62 62 7,59% 60 96,77% 53 88,33%
Podsumowanie 8 025 391 391 4,87% 386 98,72% 338 87,56%