Okręg wyborczy nr 7
Granice: Tarczyn Osiedle Ustronie bloki nr 3-9
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. Księdza Czesława Oszkiela 3, 05-555 Tarczyn PowszechnyNieNie 424 168
39,62%168166 98,81%
Podsumowanie424168
39,62%16816698,81%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czajkowski Paweł 33 Kopana 4
2.41% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY SUKCES - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Duś Paweł 31 Tarczyn 91
54.82% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chylak Joanna Maria 38 Tarczyn 71
42.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej