Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwa - Siary, Owczary
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa w Siarach, Siary, 38-307 Sękowa PowszechnyNieNie 806 187
23,20%187186 99,47%
Podsumowanie806187
23,20%18718699,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łużyński Józef 65 Siary 96
51.61% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rybczyk Zygmunt Marek 35 Siary 90
48.39% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej