Okręg wyborczy nr 6
Granice: Miejscowości: Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Głuchowo, Budzigniew, Jamno
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica Wiejska-Dom Wielopokoleniowy w Głuchowie, ul. Lemierzycka 4b, Głuchowo, 66-436 Słońsk PowszechnyNieNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Musiał Krzysztof 41 Słońsk Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej