Okręg wyborczy nr 2
Granice: sołectwa: BYSŁAW, WEŁPIN
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, BYSŁAW, 89-510 BYSŁAW PowszechnyNieNie 1450 664
43,93%637632 99,22%
Podsumowanie1450664
43,93%63763299,22%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINY LUBIEWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hoppe Władysław 37 Bysław 193
30.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM DLA GMINY LUBIEWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kiedrowski Janusz Roman 59 Wełpin 439
69.46% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej