Okręg wyborczy nr 4
Granice: Wsie: Radochów, Stójków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Radochowie, Radochów 104, 57-540 Lądek-Zdrój PowszechnyNieNie 551 96
17,42%9696 100,00%
Podsumowanie55196
17,42%9696100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA SZTAFIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sztafiński Stanisław 55 Radochów 24
25.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STUŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stuła Tomasz Bronisław 38 Radochów 49
51.04% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA WYSŁOBOCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wysłobocki Grzegorz Jacek 44 Radochów 23
23.96% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej