Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce, Chlewice, Kaleńsko,
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Budynek po byłej szkole podstawowej, Namyślin 21, 74-406 Namyślin PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE BOLESZKOWICE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woźniak Jan 63 Namyślin , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej