Okręg wyborczy nr 1
Granice: Część miasta Wolin obejmująca ulice: Kolejowa, Krzywa, Mickiewicza, Ogrodowa, Osiedle Robotnicze, Polna, Prosta, Świerczewskiego, Zamkowa.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, Spokojna 1, 72-510 Wolin PowszechnyNieNie 591 148
25,04%148148 100,00%
Podsumowanie591148
25,04%148148100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HARCERSTWO AGNIESZKA SZYMAŃSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SZYMAŃSKA Agnieszka Ewelina 32 WOLIN 64
43.24% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA RUDNICKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 RUDNICKI Witold 54 WOLIN 84
56.76% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej