Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwa: Klony, Worławki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminna Biblioteka Publiczna, Świątki 93, 11-008 Świątki PowszechnyNieNie 222 103
46,40%10399 96,12%
Podsumowanie222103
46,40%1039996,12%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻARDENIKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kosecka Elżbieta Bogumiła 44 Żardeniki 69
69.70% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA WODA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Adamas Katarzyna 45 Worławki 30
30.30% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej