Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwa: Czerniki, Wopławki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Świetlica wiejska "Kuźnia" w Wopławkach, Wopławki 10, 11-400 Kętrzyn PowszechnyTakNie 773 136
17,59%136134 98,53%
Podsumowanie773136
17,59%13613498,53%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WACŁAWA TOPCZYŁKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Topczyłko Wacław 68 Wopławki 74
55.22% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY DŁUGOSZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Długosz Halina 58 Wopławki 60
44.78% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej