Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwa: Gródek Nowy, Gródek Rządowy
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Gródek Rządowy 20, 07-215 Obryte PowszechnyTakNie 562 255
45,37%255254 99,61%
Podsumowanie562255
45,37%25525499,61%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE GMINY OBRYTE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Król Sławomir Benedykt 41 Gródek Rządowy 150
59.06% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN PIĄTKOWSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piątkowski Bogdan Kazimierz 45 Gródek Rządowy 104
40.94% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej