Okręg wyborczy nr 3
Granice: sołectwa: Nakły, Stepna-Michałki, Stepna Stara, Żebry-Ostrowy 1, Żebry-Ostrowy 2
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki PowszechnyTakNie 489 337
67,48%330329 99,70%
Podsumowanie489337
67,48%33032999,70%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA NASZ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cybulski Krzysztof 39 Żebry-Ostrowy 135
41.03% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JADWIGI NAKIELSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nakielska Jadwiga 47 Nakły 103
31.31% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY ŻEBROWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żebrowska Iwona 40 Żebry-Ostrowy 91
27.66% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej