Okręg wyborczy nr 1
Granice: miasto Kamieńsk: ul. Piotrkowska, ul. B. Głowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Plac Wolności, ul. Zjednoczenia, ul. Szkolna, ul. Chopina, ul. Górnicza, ul. Spółdzielcza, ul. Dolna, ul. Słoneczna, ul. M. Kopernika, ul. A. Mickiewicza, ul. Kwiatowa, ul. Rajska, ul. gen. Wł. Sikorskiego, ul. J. Kusocińskiego, ul. Wołyńskiej Brygady Kawalerii, ul. Cmentarna, ul. Wieluńska, ul. mjr W. Łączyńskiego, ul. kpt J. Łuczyńskiego, ul. Ks. Bp St. Zdzitowieckiego, ul. Wł. S. Reymonta, ul. A. Śliwińskiego, ul. M. Przerębskiego, ul. Legionistów, ul. mjr A. Maszewskiego, ul. prof. Kazimierza Secomskiego, ul. J. Słowackiego od nr 1 do nr 72.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (sala gimnastyczna), ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk PowszechnyNieNie 1345 257
18,96%255245 96,08%
Podsumowanie1345257
18,96%25524596,08%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA PAWŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubicka Małgorzata Lidia 49 Kamieńsk 126
51.43% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA JĘDRZEJCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jędrzejczyk Jacek Ireneusz 63 Kamieńsk 119
48.57% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej