Okręg wyborczy nr 1
Granice: Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Zbyłowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Bąkowej Górze, Bąkowa Góra 43, 97-510 Ręczno PowszechnyNieTak 699 54
7,73%5452 96,30%
Podsumowanie69954
7,73%545296,30%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubicz Bogumiła 53 Bąkowa Góra 21
40.38% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dąbrowski Marcin Robert 33 Bąkowa Góra 31
59.62% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej