Okręg wyborczy nr 1
Granice: Jaczów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 20, Jaczów, 67-200 Głogów PowszechnyNieNie 1019 297
29,15%297292 98,32%
Podsumowanie1019297
29,15%29729298,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Makara Aleksander Wojciech 45 Jaczów 93
31.85% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA PRZEBIĘDY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Przebięda Stanisław 53 Jaczów 126
43.15% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA MAZURA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Andrzej 62 Jaczów 73
25.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej