Okręg wyborczy nr 9
Granice: Sołectwo Lewiczynek, Sołectwo Piotry, Sołectwo Zachodzko wsie: Lewiczynek, Piotry, Zachodzko.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Miedzichowie, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo PowszechnyTakNie 198 94
47,47%9494 100,00%
Podsumowanie19894
47,47%9494100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA MARCINIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Marciniak Edward Konrad 58 Zachodzko 44
46.81% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA GMINA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczepaniak Grzegorz 46 Lewiczynek 50
53.19% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej