Okręg wyborczy nr 6
Granice: Stare Krzewo, Nowe Krzewo, Cibory-Kołaczki, Cibory-Witki, Krzewo Plebanki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala Widowiskowa Urzędu Gminy, Pl.Wolności 12, 16-075 Zawady PowszechnyTakNie 156 42
26,92%4242 100,00%
Podsumowanie15642
26,92%4242100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krzewski Tomasz 36 Stare Krzewo 23
54.76% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA KRZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krzewski Jan 55 Nowe Krzewo 19
45.24% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 7
Granice: Cibory Gałeckie, Cibory Chrzczony, Cibory Krupy, Cibory Marki
Status: brak list
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala Widowiskowa Urzędu Gminy, Pl.Wolności 12, 16-075 Zawady PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-