Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwa: Wronka, Straszewy, Kozilas
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7, Zieluń-Osada, 09-304 Lubowidz PowszechnyTakNie 483 232
48,03%232228 98,28%
Podsumowanie483232
48,03%23222898,28%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stankiewicz Roman 55 Straszewy 154
67.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stańczak Teresa 32 Straszewy 74
32.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej