Okręg wyborczy nr 4
Granice: Moniaki, Moniaki - Kolonia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 lokal Szkoły Podstawowej, Moniaki 110, 23-250 Urzędów PowszechnyNieNie 445 182
40,90%182180 98,90%
Podsumowanie445182
40,90%18218098,90%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA MONIAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazik Tomasz 46 Moniaki 135
75.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIAKI 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kramczyńska Małgorzata Barbara 45 Moniaki Kolonia 45
25.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej