Okręg wyborczy nr 4
Granice: Lubicz Dolny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz Dolny PowszechnyNieNie 1226 353
28,79%353348 98,58%
10 Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz Dolny PowszechnyNieNie 1077 213
19,78%213209 98,12%
Podsumowanie2303566
24,58%56655798,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA LUBICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Słowik Sławomir 38 Lubicz Dolny 79
14.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY KLAWIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klawińska Teresa 66 Lubicz Dolny 323
57.99% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANNY GRZANKOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzankowska Marianna 60 Lubicz Dolny 69
12.39% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ LUBICZ DOLNY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skinder Marzena Agata 47 Lubicz Dolny 86
15.44% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej