Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 2 września 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Kłodawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa CHUDY Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji? 3 551 2 131
Rada Miejska w Kłodawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji? 5 207 3 125
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Kłodawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa CHUDY Burmistrza Kłodawy przed upływem kadencji? 10 916 2 514 2 504 22,94% 2 463 98,36% 2 356 95,66%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Kłodawy został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 2 060 661 651 31,60% 637 97,85% 610 95,76%
2 Zespół Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1 545 450 450 29,13% 443 98,44% 428 96,61%
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 794 220 220 27,71% 218 99,09% 206 94,50%
4 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Tak 1 206 412 412 34,16% 405 98,30% 391 96,54%
5 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 964 146 146 15,15% 141 96,58% 135 95,74%
6 Szkoła Podstawowa, Dębina 40, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 804 207 207 25,75% 204 98,55% 198 97,06%
7 Świetlica Wiejska, Leszcze 22, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 403 86 86 21,34% 85 98,84% 78 91,76%
8 Gimnazjum Nr 3, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 878 55 55 6,26% 55 100,00% 53 96,36%
9 Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 674 98 98 14,54% 98 100,00% 94 95,92%
10 Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 727 94 94 12,93% 94 100,00% 86 91,49%
11 Szkoła Podstawowa, Górki 19, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 511 66 66 12,92% 65 98,48% 61 93,85%
12 Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 350 19 19 5,43% 18 94,74% 16 88,89%
Podsumowanie 10 916 2 514 2 504 22,94% 2 463 98,36% 2 356 95,66%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Kłodawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji? 10 916 2 512 2 512 23,01% 2 463 98,05% 2 342 95,09%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 2 060 661 661 32,09% 648 98,03% 618 95,37%
2 Zespół Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1 545 450 450 29,13% 437 97,11% 426 97,48%
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 794 220 220 27,71% 216 98,18% 208 96,30%
4 Zespół Szkół Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Tak 1 206 412 412 34,16% 405 98,30% 390 96,30%
5 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 964 146 146 15,15% 142 97,26% 136 95,77%
6 Szkoła Podstawowa, Dębina 40, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 804 207 207 25,75% 203 98,07% 199 98,03%
7 Świetlica Wiejska, Leszcze 22, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 403 86 86 21,34% 84 97,67% 67 79,76%
8 Gimnazjum Nr 3, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 878 55 55 6,26% 55 100,00% 50 90,91%
9 Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 674 98 98 14,54% 98 100,00% 91 92,86%
10 Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 727 94 94 12,93% 94 100,00% 80 85,11%
11 Szkoła Podstawowa, Górki 19, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 511 64 64 12,52% 63 98,44% 60 95,24%
12 Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 350 19 19 5,43% 18 94,74% 17 94,44%
Podsumowanie 10 916 2 512 2 512 23,01% 2 463 98,05% 2 342 95,09%