Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Przeworno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 19 sierpnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Przeworno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Aleksandra Zygmunta Beka Wójta Gminy Przeworno przed upływem kadencji? 1 769 1 062
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Przeworno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Aleksandra Zygmunta Beka Wójta Gminy Przeworno przed upływem kadencji? 4 182 623 623 14,90% 613 98,39% 568 92,66%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno Powszechny Tak Nie 1 474 158 158 10,72% 154 97,47% 143 92,86%
2 Szkoła Podstawowa w Jegłowej, ul. Janusza Korczaka 6A, Jegłowa, 57-130 Przeworno Powszechny Nie Nie 647 205 205 31,68% 202 98,54% 186 92,08%
3 Świetlica wiejska w Samborowiczkach, Samborowiczki 32, 57-130 Przeworno Powszechny Nie Nie 510 50 50 9,80% 50 100,00% 47 94,00%
4 Świetlica wiejska w Romanowie, Romanów 25, 57-130 Przeworno Powszechny Nie Nie 217 9 9 4,15% 9 100,00% 9 100,00%
5 Świetlica wiejska w Sarbach, Sarby 55a, 57-130 Przeworno Powszechny Nie Nie 823 152 152 18,47% 150 98,68% 141 94,00%
6 Świetlica wiejska w Karnkowie, Karnków 13a, 57-130 Przeworno Powszechny Nie Nie 511 49 49 9,59% 48 97,96% 42 87,50%
Podsumowanie 4 182 623 623 14,90% 613 98,39% 568 92,66%