Okręg wyborczy nr 5
Granice: Cisowa, Krzeczkowa, Olszany
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica Wiejska w Olszanach, Olszany 11A, 37-741 Krasiczyn PowszechnyNieNie 512 152
29,69%152152 100,00%
Podsumowanie512152
29,69%152152100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA GMINA MARIUSZA TAISA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tais Mariusz Henryk 53 Cisowa 65
42.76% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO MŁYNARSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Młynarski Jerzy 44 Olszany 56
36.84% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO TOMCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomczyk Jerzy Józef 58 Prałkowce 0
0.00% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KRASICZYN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Goraś Helena Kazimiera 52 Olszany 31
20.39% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej