Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 12-08-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Laskowski Józef 57 wyższe Wiżajny, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO 519 39.20% Nie
2 Pietrukiewicz Stanisław Jacek 54 średnie Suwałki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WIŻAJN 805 60.80% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 12-08-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny Powszechny Tak Nie 1663 10851085 65,24%
1074 98,99%
2Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Okliny 16, 16-407 Wiżajny Powszechny Nie Nie 384 251251 65,36%
250 99,60%
Ogółem 2047 1336 1336 65,27%
1324 99,10%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 29-07-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Antoń Grzegorz Marian 30 wyższe Warszawa, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA ANTONIA 35 2.72% Nie
2 Laskowski Józef 57 wyższe Wiżajny, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA LASKOWSKIEGO 378 29.37% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Oszkinis Karol Józef 36 średnie Suwałki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA 12 0.93% Nie
4 Pietrukiewicz Stanisław Jacek 54 średnie Suwałki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WIŻAJN 555 43.12% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Szeraszewicz Ignacy 32 średnie Ługiele, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGNACY SZERASZEWICZ 13 1.01% Nie
6 Wałejko Walenty 48 średnie Leszkiemie, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA DOBRA GMINY 294 22.84% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 29-07-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny Powszechny Tak Nie 1664 10461046 62,86%
1037 99,14%
2Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Okliny 16, 16-407 Wiżajny Powszechny Nie Nie 384 250250 65,10%
250 100,00%
Ogółem 2048 1296 1296 63,28%
1287 99,31%