Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 lipca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Rajgrodu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Czesława Karpińskiego Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji? 1 689 1 014
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Rajgrodu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Czesława Karpińskiego Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji? 4 480 757 754 16,83% 735 97,48% 670 91,16%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul.Warszawska 32, 19-206 Rajgród Powszechny Tak Nie 1 786 295 293 16,41% 286 97,61% 263 91,96%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród Powszechny Tak Nie 577 91 91 15,77% 90 98,90% 82 91,11%
3 Szkoła Podstawowa w Bełdzie, Bełda 37, 19-206 Rajgród Powszechny Tak Nie 627 112 112 17,86% 109 97,32% 101 92,66%
4 Świetlica Zakładowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Zakład Doswiadczalny w Biebrzy, ul.Spacerowa 2, 19-206 Rajgród Powszechny Nie Nie 504 78 78 15,48% 75 96,15% 68 90,67%
5 Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Rydzewo 6, 19-206 Rajgród Powszechny Nie Nie 986 181 180 18,26% 175 97,22% 156 89,14%
Podsumowanie 4 480 757 754 16,83% 735 97,48% 670 91,16%