Okręg wyborczy nr 5
Granice: Augustynów, Bukowa, Janów, Kielchinów, Mazury, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminne Centrum Kultury, Zdzieszulice Dolne 20a, 97-400 Bełchatów PowszechnyNieNie 1381 554
40,12%554548 98,92%
Podsumowanie1381554
40,12%55454898,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MAKOWCZYŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Makowczyńska Elżbieta Mirosława 59 Zdzieszulice Dolne 135
24.64% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA GÓRECKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górecki Artur Mariusz 34 Augustynów 112
20.44% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borowski Krzysztof Michał 32 Kielchinów 135
24.64% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY CEGLAREK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ceglarek Teresa Henryka 50 Zdzieszulice Górne 166
30.29% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej