Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwo Rusinowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Urząd Gminy Rypin, ul.Lipnowska 4, 87-500 Rypin PowszechnyTakNie 468 152
32,48%152151 99,34%
Podsumowanie468152
32,48%15215199,34%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY RUTKOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rutkowska Dorota 26 Rusinowo 56
37.09% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RUMIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rumiński Sławomir 45 Rusinowo 60
39.74% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRY MAZANOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazanowska Sławomira 42 Rusinowo 35
23.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej