Okręg wyborczy nr 5
Granice: miasto Lipsko ulice: Armii Krajowej, Armii Ludowej, Gospodarcza, Jadwinów, Kilińskiego, Kółek Rolniczych, Leśna, Powstańców Listopadowych, Ogrodowa, Papiernia, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Spacerowa, Turystyczna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Lipskie Centrum Kultury w Lipsku, ul.Rynek 2, 27-300 Lipsko PowszechnyNieNie 1141 246
21,56%246243 98,78%
4 Budynek byłego Przedszkola, Śląsko 41, 27-300 Lipsko PowszechnyNieNie 55 12
21,82%1212 100,00%
Podsumowanie1196258
21,57%25825598,84%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODE POKOLENIE DLA LIPSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Adamski Grzegorz Paweł 34 Lipsko 83
32.55% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KONICZYNKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chuchała Jan 58 Lipsko 9
3.53% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LIPSKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lenart Marcin 34 Lipsko 93
36.47% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA BAJKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bajkowski Władysław Piotr 63 Lipsko 70
27.45% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej