Okręg wyborczy nr 4
Granice: sołectwo: Kopojno
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek OSP, Kopojno 32, 62-410 Zagórów PowszechnyTakNie 439 219
49,89%219210 95,89%
Podsumowanie439219
49,89%21921095,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZMYTA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szmyt Piotr 25 Kopojno 54
25.71% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA GŁOWACKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Głowacki Wojciech 50 Kopojno 32
15.24% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA NIEMIERA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Niemier Tomasz 44 Kopojno 124
59.05% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej