Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Bytowa i Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 08 lipca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Miejska w Bytowie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji? 9 065 5 439
Burmistrz Bytowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Sylki Burmistrza Bytowa przed upływem kadencji? 9 067 5 441
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Bytowie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bytowie przed upływem kadencji? 19 158 1 824 1 824 9,52% 1 794 98,36% 1 671 93,14%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 844 191 191 10,36% 189 98,95% 181 95,77%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 620 152 152 9,38% 150 98,68% 137 91,33%
3 Gimnazjum Nr 1, ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 617 177 177 10,95% 175 98,87% 164 93,71%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 2 272 259 259 11,40% 253 97,68% 241 95,26%
5 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów Powszechny Tak Nie 1 844 144 144 7,81% 143 99,31% 130 90,91%
6 Przedszkole Nr 4, ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 501 156 156 10,39% 154 98,72% 138 89,61%
7 Świetlica wiejska, Ząbinowice, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 776 84 84 10,82% 81 96,43% 68 83,95%
8 Szkoła Podstawowa, Pomysk Wielki, 77-121 Pomysk Wielki Powszechny Nie Nie 877 54 54 6,16% 54 100,00% 47 87,04%
9 Szkoła Podstawowa, Gostkowo, 77-114 Gostkowo Powszechny Nie Nie 794 23 23 2,90% 22 95,65% 21 95,45%
10 Szkoła Podstawowa, Niezabyszewo, 77-132 Niezabyszewo Powszechny Nie Nie 720 50 50 6,94% 47 94,00% 45 95,74%
11 Szkoła Podstawowa, Rekowo, 77-131 Rekowo Powszechny Nie Nie 530 40 40 7,55% 38 95,00% 31 81,58%
12 Przedszkole, Udorpie, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 761 87 87 11,43% 87 100,00% 82 94,25%
13 Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 265 95 95 7,51% 94 98,95% 90 95,74%
14 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów Powszechny Tak Nie 1 581 190 190 12,02% 188 98,95% 183 97,34%
15 Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Styp-Rekowskiego 2A, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 156 122 122 10,55% 119 97,54% 113 94,96%
Podsumowanie 19 158 1 824 1 824 9,52% 1 794 98,36% 1 671 93,14%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Bytowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Sylki Burmistrza Bytowa przed upływem kadencji? 19 158 1 825 1 825 9,53% 1 807 99,01% 1 671 92,47%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 844 191 191 10,36% 190 99,48% 185 97,37%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 620 152 151 9,32% 150 99,34% 132 88,00%
3 Gimnazjum Nr 1, ul. Mierosławskiego 7, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 617 177 177 10,95% 175 98,87% 166 94,86%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 2 272 259 259 11,40% 256 98,84% 238 92,97%
5 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów Powszechny Tak Nie 1 844 144 144 7,81% 143 99,31% 126 88,11%
6 Przedszkole Nr 4, ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 501 156 156 10,39% 154 98,72% 138 89,61%
7 Świetlica wiejska, Ząbinowice, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 776 84 84 10,82% 82 97,62% 68 82,93%
8 Szkoła Podstawowa, Pomysk Wielki, 77-121 Pomysk Wielki Powszechny Nie Nie 877 54 54 6,16% 54 100,00% 47 87,04%
9 Szkoła Podstawowa, Gostkowo, 77-114 Gostkowo Powszechny Nie Nie 794 23 23 2,90% 23 100,00% 22 95,65%
10 Szkoła Podstawowa, Niezabyszewo, 77-132 Niezabyszewo Powszechny Nie Nie 720 50 50 6,94% 46 92,00% 44 95,65%
11 Szkoła Podstawowa, Rekowo, 77-131 Rekowo Powszechny Nie Nie 530 40 40 7,55% 40 100,00% 37 92,50%
12 Przedszkole, Udorpie, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 761 87 87 11,43% 87 100,00% 80 91,95%
13 Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 265 95 95 7,51% 94 98,95% 88 93,62%
14 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów Powszechny Tak Nie 1 581 190 190 12,02% 189 99,47% 184 97,35%
15 Szkoła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Styp-Rekowskiego 2A, 77-100 Bytów Powszechny Nie Nie 1 156 123 124 10,73% 124 100,00% 116 93,55%
Podsumowanie 19 158 1 825 1 825 9,53% 1 807 99,01% 1 671 92,47%