Referendum lokalne w sprawie odwołania Rady Gminy Lidzbark Warmiński i Wójta Gminy Lidzbark Warmiński ..., zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Lidzbark Warmiński Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Lidzbark Warmiński przed upływem kadencji? 2 855 1 713
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Czy jesteś za odwołaniem ze stanowiska Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Pana Artura Jankowskiego przed upływem kadencji ? 2 855 1 713
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Lidzbark Warmiński Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Lidzbark Warmiński przed upływem kadencji? 5 454 636 636 11,66% 607 95,44% 550 90,61%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Tak 1 192 110 110 9,23% 105 95,45% 96 91,43%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 825 90 90 10,91% 88 97,78% 85 96,59%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kłębowo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 730 99 99 13,56% 92 92,93% 82 89,13%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa, Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Tak Nie 922 102 102 11,06% 99 97,06% 95 95,96%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Runowo 55, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 679 70 70 10,31% 66 94,29% 53 80,30%
6 Świetlica wiejska, Babiak 12, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 337 46 46 13,65% 43 93,48% 41 95,35%
7 Świetlica wiejska, Kochanówka 17, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 291 14 14 4,81% 14 100,00% 11 78,57%
8 Publiczne Gimnazjum, Łaniewo 27, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 478 105 105 21,97% 100 95,24% 87 87,00%
Podsumowanie 5 454 636 636 11,66% 607 95,44% 550 90,61%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Czy jesteś za odwołaniem ze stanowiska Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Pana Artura Jankowskiego przed upływem kadencji ? 5 454 636 635 11,64% 615 96,85% 563 91,54%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Tak 1 192 110 110 9,23% 107 97,27% 91 85,05%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 825 90 90 10,91% 89 98,89% 86 96,63%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kłębowo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 730 99 99 13,56% 93 93,94% 87 93,55%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa, Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Tak Nie 922 102 102 11,06% 101 99,02% 97 96,04%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Runowo 55, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 679 70 70 10,31% 66 94,29% 59 89,39%
6 Świetlica wiejska, Babiak 12, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 337 46 46 13,65% 44 95,65% 42 95,45%
7 Świetlica wiejska, Kochanówka 17, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 291 14 14 4,81% 14 100,00% 11 78,57%
8 Publiczne Gimnazjum, Łaniewo 27, 11-100 Lidzbark Warmiński Powszechny Nie Nie 478 105 104 21,76% 101 97,12% 90 89,11%
Podsumowanie 5 454 636 635 11,64% 615 96,85% 563 91,54%