Okręg wyborczy nr 9
Granice: Sołectwa: Rzepin Pierwszy, Radkowice.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Szkoła Podstawowa w Radkowicach, Radkowice-Kolonia 5, 27-225 Pawłów PowszechnyNieNie 477 214
44,65%213213 100,00%
7 Szkoła Podstawowa w Rzepinie, Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawłów PowszechnyNieNie 486 146
30,04%146139 95,21%
Podsumowanie963360
37,28%35935298,05%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grudziecki Ryszard Józef 65 Pawłów 2
0.57% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYK WIĘCŁAW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Więcław Henryk Aleksy 61 Rzepin Pierwszy 184
52.27% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA WIĘCŁAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Więcław Dariusz Stanisław 35 Radkowice 104
29.55% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA MERGALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mergalski Marian 57 Rzepin Pierwszy 62
17.61% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej