Okręg wyborczy nr 8
Granice: Nowy Jasień, Albertów, Jasień, Kochanów, Szczurek
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek po byłej szkole w Nowym Jasieniu, Nowy Jasień 6, 97-217 Lubochnia PowszechnyNieNie 492 214
43,50%214203 94,86%
Podsumowanie492214
43,50%21420394,86%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESA ZYCH - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zych Teresa Maria 51 Nowy Jasień 100
49.26% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWY KUKIELAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kukielak Władysława 56 Jasień 103
50.74% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej