Okręg wyborczy nr 3
Granice: Grabowiec, Siedlisko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec PowszechnyNieNie 808 272
33,66%272266 97,79%
Podsumowanie808272
33,66%27226697,79%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ I NADZIEJA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tryniecki Alfred Marian 50 Grabowiec 70
26.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLISKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tryniecki Janusz Alfred 52 Siedlisko 59
22.18% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ,,DLA GRABOWCA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pieczykolan Jarosław 48 Grabowiec 92
34.59% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rachańska Agnieszka 34 Grabowiec 45
16.92% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej