Okręg wyborczy nr 4
Granice: Jasień, Łopuszno, Rudniki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie, Konecka 2, 26-070 Łopuszno PowszechnyNieNie 1470 553
37,62%553542 98,01%
Podsumowanie1470553
37,62%55354298,01%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDNA I BOGATA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Komisarczyk Stanisław 71 Łopuszno 113
20.85% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA I RZETELNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jastrzębski Krzysztof Konstanty 55 Łopuszno 48
8.86% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Włodarczyk Katarzyna Teresa 47 Łopuszno 162
29.89% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jabłoński Bogdan Henryk 39 Łopuszno 89
16.42% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalczyk Tadeusz Ryszard 63 Łopuszno 54
9.96% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA ŁOPUSZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalski Leszek Roman 37 Łopuszno 76
14.02% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej