Okręg wyborczy nr 11
Granice: Kołomyja, Kołomyjka, Szlasy Lipno
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Kołomyja 35, 18-312 Rutki-Kossaki PowszechnyNieNie 224 83
37,05%8383 100,00%
5 Urząd Stanu Cywilnego w Rutkach, ul.11 Listopada Nr 7, 18-312 Rutki-Kossaki PowszechnyNieNie 97 49
50,52%4949 100,00%
Podsumowanie321132
41,12%132132100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWO-SPORTOWE KOS 1984 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jaroszewski Karol 29 Szlasy-Lipno 55
41.67% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gniazdowski Krzysztof 49 Kołomyja 77
58.33% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej