Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Łomianek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tomasza Henryka DĄBROWSKIEGO Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji? 9 045 5 427
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Łomianek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tomasza Henryka DĄBROWSKIEGO Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji? 18 062 2 715 2 714 15,03% 2 684 98,89% 2 564 95,53%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Budynek komunalny, ul. Kościuszki 10, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 1 174 209 209 17,80% 204 97,61% 192 94,12%
2 Budynek komunalny, ul. Akacjowa 20, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 2 439 286 286 11,73% 280 97,90% 272 97,14%
3 Przedszkole Samorządowe, ul. Kolejowa 51, 05-092 Łomianki Powszechny Tak Nie 1 175 137 137 11,66% 136 99,27% 126 92,65%
4 Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Warszawska 73, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 2 101 302 301 14,33% 299 99,34% 290 96,99%
5 Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki Powszechny Tak Nie 1 326 216 216 16,29% 214 99,07% 204 95,33%
6 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 1 696 267 267 15,74% 266 99,63% 249 93,61%
7 Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 1 259 299 299 23,75% 292 97,66% 275 94,18%
8 Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 2 348 449 449 19,12% 447 99,55% 436 97,54%
9 Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki Powszechny Tak Nie 1 268 163 163 12,85% 162 99,39% 157 96,91%
10 Szkoła Podstawowa, ul.Rolnicza 435, Dziekanów Polski, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 1 461 176 176 12,05% 176 100,00% 171 97,16%
11 Szkoła Podstawowa, ul.Akinsa 6, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki Powszechny Nie Nie 1 815 211 211 11,63% 208 98,58% 192 92,31%
Podsumowanie 18 062 2 715 2 714 15,03% 2 684 98,89% 2 564 95,53%