Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwa: Jednorożec, Budy Rządowe, Kobylaki - Czarzaste, Kobylaki - Korysze, Kobylaki - Wólka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec PowszechnyNieNie 1785 459
25,71%459454 98,91%
4 Mieszkanie prywatne Pani Lucyny Popiołek, Kobylaki-Konopki 10, 06-323 Jednorożec PowszechnyNieNie 207 22
10,63%2222 100,00%
Podsumowanie1992481
24,15%48147698,96%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY KRAJEWSKIEJ PONAD PODZIAŁAMI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krajewska Halina 54 Jednorożec 96
20.17% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW E. MORDWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mordwa Edward 70 Jednorożec 108
22.69% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA ORŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Orłowski Edward 44 Jednorożec 162
34.03% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakończyk Marianna 45 Jednorożec 110
23.11% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej