Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Stoszowice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Stoszowice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Marka Janikowskiego Wójta Gminy Stoszowice przed upływem kadencji? 2 171 1 303
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Stoszowice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Marka Janikowskiego Wójta Gminy Stoszowice przed upływem kadencji? 4 574 780 780 17,05% 772 98,97% 721 93,39%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Publiczne Gimnazjum, Budzów 108, 57-214 Budzów Powszechny Tak Nie 939 131 131 13,95% 131 100,00% 119 90,84%
2 Zespół Szkół Publicznych, Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice Powszechny Tak Nie 826 80 80 9,69% 80 100,00% 70 87,50%
3 Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze - Filia w Przedborowej, Przedborowa 100, 57-208 Przedborowa Powszechny Nie Nie 767 76 76 9,91% 74 97,37% 68 91,89%
4 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra Powszechny Nie Nie 998 220 220 22,04% 218 99,09% 212 97,25%
5 SZkoła Podstawowa w Srebrnej Górze - Filia w Stoszowicach, Stoszowice 92, 57-213 Stoszowice Powszechny Tak Nie 788 248 248 31,47% 244 98,39% 229 93,85%
6 Świetlica Wiejska, Lutomierz 41, 57-213 Stoszowice Powszechny Nie Nie 256 25 25 9,77% 25 100,00% 23 92,00%
Podsumowanie 4 574 780 780 17,05% 772 98,97% 721 93,39%