Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Głuszycy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Elżbiety Ogorzelec Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji? 3 359 2 016
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Głuszycy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Elżbiety Ogorzelec Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji? 7 512 1 716 1 715 22,83% 1 704 99,36% 1 564 91,78%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszyca Powszechny Tak Nie 2 078 436 436 20,98% 433 99,31% 372 85,91%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 2 121 406 405 19,09% 403 99,51% 386 95,78%
3 Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 1 468 412 412 28,07% 410 99,51% 387 94,39%
4 Świetlica Wiejska, ul. Kłodzka 61, Głuszyca Górna, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 863 238 238 27,58% 238 100,00% 219 92,02%
5 Świetlica Wiejska, ul. Pamięci Narodowej 39, Kolce, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 529 124 124 23,44% 122 98,39% 110 90,16%
6 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 1, Grzmiąca, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 453 100 100 22,08% 98 98,00% 90 91,84%
Podsumowanie 7 512 1 716 1 715 22,83% 1 704 99,36% 1 564 91,78%