Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Bielawa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Bielawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Jerzego Dźwiniela Burmistrza Miasta Bielawa przed upływem kadencji? 7 020 4 212
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Bielawa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Jerzego Dźwiniela Burmistrza Miasta Bielawa przed upływem kadencji? 26 332 3 368 3 368 12,79% 3 354 99,58% 3 238 96,54%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Sala Konferencyjna, ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 686 170 170 10,08% 170 100,00% 162 95,29%
2 Gimnazjum Nr 1, ul. Brzeżna 48, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 532 123 123 8,03% 123 100,00% 123 100,00%
3 Zespół Szkół, ul. St. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 988 298 297 14,94% 295 99,33% 289 97,97%
4 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 868 258 258 13,81% 257 99,61% 250 97,28%
5 Gimnazjum nr 2, ul. Parkowa 12, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 2 113 290 290 13,72% 290 100,00% 280 96,55%
6 Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Gen. Grota Roweckiego 7, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 827 222 222 12,15% 222 100,00% 215 96,85%
7 Klub "Sowa" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Jana III Sobieskiego 17, 58-260 Bielawa Powszechny Tak Nie 1 738 218 218 12,54% 218 100,00% 214 98,17%
8 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 318 123 123 9,33% 123 100,00% 116 94,31%
9 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 324 159 159 12,01% 159 100,00% 153 96,23%
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 5, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 2 068 259 259 12,52% 257 99,23% 246 95,72%
11 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. Z o.o., ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa Powszechny Tak Nie 1 892 217 217 11,47% 214 98,62% 204 95,33%
12 Gimnazjum nr 3, ul. Lotnicza 5, 58-260 Bielawa Powszechny Tak Nie 1 725 287 288 16,70% 285 98,96% 277 97,19%
13 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Ludowa 11, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 555 244 244 15,69% 243 99,59% 236 97,12%
14 Zespół Szkół Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, ul. Polna 2, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 754 255 255 14,54% 254 99,61% 240 94,49%
15 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. L. Waryńskiego 50, 58-260 Bielawa Powszechny Nie Nie 1 944 245 245 12,60% 244 99,59% 233 95,49%
Podsumowanie 26 332 3 368 3 368 12,79% 3 354 99,58% 3 238 96,54%